אנו עובד בתחזוקה של מעונות הסטודנטים במכללה סגורה לבנות. זה מקום יוקרתי מאוד שלומדות שם בעיקר בנות של אנשים מאוד עשירים. יום אחד בזמן שכל הבנות היו בלימודים